Mitt företag Ragnhilds Auxilium erbjuder  

Utbildning av föräldrar, personal inom skola, all offentlig verksamhet och företag i den privata sektorn.

Handledning i arbetslag

Förebygg och möt svårigheter tidigt. Då behöver ingen må dåligt.

Attityderna i skolan/arbetslivet blir allt hårdare, mobbing och trakasserier pga. att någon mår dåligt eller är annorlunda. Genom handledning och konsultation kan du förebygga och istället vara redo att utveckla de specialkompetenser som dessa människor ofta besitter.

Med denna funktionsuppsättning har man:

INTE bristande färdigheter/kunskaper – utan problem med att göra vad man borde göra.

 

INTE problem med att veta, utan göra vad man vet vid rätt tid.

 

INTE svårt att tänka – utan svårt att tänka sig för.

Många har svårt att koncentrera sig och sitta stilla i röriga miljöer. Men det vimlar av idéer och impulsiva handlingar som gör vardagen till ett äventyr för oss andra.

För offert/prisuppgift, för utbildning, handledning, konsultation eller föreläsning,maila ragnhild@ragnhilds.com eller ring 070-60 10 509.