Annorlunda människor ger mig en kick i vardagen

För många år sedan började jag mitt arbete som elevassistent och mötte då flera barn som av någon anledning avvek från vad vi kallar normalt. Under åren som gick specialiserade jag mig på barn med speciella behov av stöd i olika former. Jag arbetade som projektledare inom barn- & utbildningsförvaltningen i Hässleholm för att öka kunskapen hos personalen inom skolan. Jag var då en resursperson och handledare för elever,lärare, föräldrar och skolledare. 

Mina uppdrag är att utbilda privatpersoner, personal från privata sektorn,personal från både socialtjänst och skola samt blivande assistenter och finnas tillgänglig som handledare inom offentliga sektorn och vägledare för privatpersoner,såväl vuxna som barn och anhöriga. Har med tiden även känt mig uppskattad som föreläsare runt om i Sverige.

Alla människor har samma värde – Alla har rätt att mötas med respekt.

Presentation av mitt företag

Mitt företag är skapat med tanke på att varje människa är unik, att alla har rätt till en utveckling som leder till ett bra vuxenliv.                      

Medmänsklighet är en av värdegrunderna i företaget.

Vårt bemötande och förhållningssätt är det som avgör hur man blir som människa.

Jag vill att varje person som kontaktar mig för att finna hjälp till en vardag som det går att överleva med, ska känna trygghet och tillit till mig som vägledare eller föreläsare.

Min filosofi är att du,alltid ska erbjudas den för dig optimala samtalsbehandlingen/föreläsningen. Du ska känna att du blir bemött med den respekt som du är värd. Du får ett stöd och en hjälp som är byggd på omtanke,kvalitet och en gedigen kunskap.

Sedan 1999 har jag arbetat med detta företag. Jag har en allsidig utbildning och lång erfarenhet av arbetet med människor i behov av särskilt stöd.

Företaget Ragnhilds Auxilium innehar F-skattsedel.