Handledning/ Vägledning

Kontakta mig för offert

Konsultation

Kontakta mig för offert

Föreläsning

För upplysning, kontakta mig: ragnhild@ragnhilds.com

Tillkommer

Resa/kollektivt/egen bil Restidsersättning Logi (vid behov)